Onderzoek

Publicaties

Het KNIR heeft een eigen publicatiereeks: Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome.

Deze reeks, sinds 2017 ondergebracht bij Edizioni Quasar, vervolgt de eerdere publicatiereeksen van het Instituut:

Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome (2007-2013)

Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome (1921-2003)

De Papers van het KNIR beogen een forum te bieden voor een breed scala aan geesteswetenschappers gericht op Rome en/of Italië van de Oudheid tot het heden. De voertaal is Engels, maar op beperkte schaal worden ook bijdragen in het Italiaans en in andere talen opgenomen. De kernredactie bestaat uit de vier academische stafleden van het Instituut. Daarnaast is er een editorial board samengesteld met Nederlandse en buitenlandse wetenschappers.

De eerste publicatiereeks van het Instituut, de Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, is integraal digitaal toegankelijk in open access via deze link.

Het onderzoek aan het Instituut wordt voor een breed publiek ontsloten in het magazine Roma Aeterna, uitgegeven door oud-studenten en ambassadeurs van het KNIR.