Onderzoek

Onderzoeksprofiel

Het KNIR biedt een unieke wetenschappelijke omgeving waarin studenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten kunnen excelleren in een bij uitstek interdisciplinaire en internationale context. De onderzoeksfaciliteiten van het KNIR, met de rijk geoutilleerde bibliotheek, de nabijheid van musea, archieven en archeologische sites, en de vele contacten met internationale wetenschappelijke instellingen in Rome en elders, geven het Instituut een belangrijke rol als voorpost van de Nederlandse humaniora in het buitenland.

Het KNIR faciliteert en begeleidt daarbij Nederlands onderzoek in Italië en in het bijzonder in Rome, en het bevordert en versterkt de wetenschappelijke contacten tussen Nederland, Italië en de internationale academische gemeenschap. Daarnaast verricht het Instituut eigen onderzoek op het gebied van de kerndisciplines, waarbij interdisciplinaire samenwerking centraal staat.

Het onderzoek dat op het KNIR gefaciliteerd en verricht wordt kent als overkoepelend thema:

Rome: Matter & Myth

Dit algemene thema behelst zowel onderzoek naar materiele cultuur (archeologie, architectuur en stedenbouw, museale collecties, archivalia), als onderzoek naar ideële cultuur (intellectuele geschiedenis, iconografie, letterkunde, religiestudies) en de vele dwarsverbanden daartussen. De thematiek omvat drie speerpunten:

 

Elk van deze speerpunten beslaat een onderdeel van de lopende onderzoeksprojecten op het KNIR en biedt aansluiting voor samenwerkingsverbanden met projecten aan Nederlandse universiteiten, voor praktijkgerichte traineeships, en voor individuele onderzoekers die geruime tijd in Rome doorbrengen.